Tuesday 16 July 2019

Language Options:

alternate textalternate textalternate textalternate text
    FAQ | Contact Us | Feedback | Sitemap

HARI BERTEMU PELANGGAN

Hari Bertemu Pelanggan yang diadakan sepanjang tahun merupakan usaha LKTN untuk mempermudahlan urusan LKTN dengan kumpulan sasar terutama yang berkaitan dengan penanaman kenaf serta peraturan-peraturan LKTN. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk hadir berurusan pada Hari Bertemu Pelanggan LKTN di lokasi-lokasi yang telah di tetapkan.