Lembaga Kenaf & Tembakau Negara - Berita/Pengumuman http://www.lktn.gov.my Fri, 19 Oct 2018 10:47:09 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb PERSIDANGAN KEBANGSAAN INDUSTRI KENAF 2018 (PKIK 2018) http://www.lktn.gov.my/index.php/my/arkib/berita-pengumuman/638-persidangan-industri-kenaf-kebangsaan-2019 http://www.lktn.gov.my/index.php/my/arkib/berita-pengumuman/638-persidangan-industri-kenaf-kebangsaan-2019 KENAF MELESTARIKAN KEHIDUPAN
HOTEL RENAISSANCE, KUALA LUMPUR
22 OKTOBER 2018

 

 

 

 

SILA KLIK IMEJ UNTUK PAPARAN LEBIH JELAS 

]]>
admin@lktn.gov.my (Norhana) Mon, 10 Sep 2018 11:49:50 +0800
Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) http://www.lktn.gov.my/index.php/my/arkib/berita-pengumuman/395-lembaga-kenaf-dan-tembakau-negara-lktn http://www.lktn.gov.my/index.php/my/arkib/berita-pengumuman/395-lembaga-kenaf-dan-tembakau-negara-lktn

 Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2009 [Akta 692] telah dikuatkuasakan pada 1 April 2010 bertujuan mengadakan peruntukan yang lebih baik bagi industri kenaf dan industri tembakau. Pelaksanaan Akta 692 telah memansuhkan Akta Lembaga Tembakau Negara (Perbadanan) 1973 [Akta 111] serentak dengan pembubaran LTN yang digantikan dengan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN). Akta 692 bertujuan mengadakan peruntukan yang lebih baik bagi industri kenaf dan tembakau, membubarkan Lembaga Tembakau Negara dan mengadakan peraturan bagi perkara-perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya.

]]>
admin@lktn.gov.my (Norhana) Sun, 06 Dec 2015 09:58:05 +0800