Lembaga Kenaf & Tembakau Negara - Berita/Pengumuman http://www.lktn.gov.my Wed, 29 Mar 2017 09:09:53 +0800 Open Source Excellence RSS Feeder en-gb Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) http://www.lktn.gov.my/index.php/my/arkib/berita-pengumuman/395-lembaga-kenaf-dan-tembakau-negara-lktn http://www.lktn.gov.my/index.php/my/arkib/berita-pengumuman/395-lembaga-kenaf-dan-tembakau-negara-lktn Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2009 [Akta 692] telah dikuatkuasakan pada 1 April 2010 bertujuan mengadakan peruntukan yang lebih baik bagi industri kenaf dan industri tembakau. Pelaksanaan Akta 692 telah memansuhkan Akta Lembaga Tembakau Negara (Perbadanan) 1973 [Akta 111] serentak dengan pembubaran LTN yang digantikan dengan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN). Akta 692 bertujuan mengadakan peruntukan yang lebih baik bagi industri kenaf dan tembakau, membubarkan Lembaga Tembakau Negara dan mengadakan peraturan bagi perkara-perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya.

]]>
admin@lktn.gov.my (Norhana) Sun, 06 Dec 2015 09:58:05 +0800
Dana R&D Kenaf LKTN http://www.lktn.gov.my/index.php/my/arkib/berita-pengumuman/244-dana-r-d-kenaf-lktn http://www.lktn.gov.my/index.php/my/arkib/berita-pengumuman/244-dana-r-d-kenaf-lktn rd

Dana Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Kenaf Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara bertujuan untuk merangsang penyelidikan dan pembangunan serta pertumbuhan inovasi dalam pembangunan industri kenaf di Malaysia. Dana ini menyediakan pembiayaan untuk kajian di peringkat huluan, pertengahan dan hiliran yang selari dengan keperluan industri serta dapat menyediakan penyelesaian dalam rantaian nilai industri kenaf.

Permohonan adalah dipelawa daripada penyelidik yang berminat dan berkelayakan untuk menjalankan kajian berdasarkan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. 

]]>
admin@lktn.gov.my (Norhana) Sun, 30 Nov 2014 13:45:32 +0800