Saturday 26 November 2022

Language Options:

alternate textalternate textalternate textalternate text
    FAQ | Contact Us | Feedback | Sitemap

Our commitment is to lead the development of the plant-based fiber industry including kenaf and regulate the tobacco industry to generate the national economy.

Pertanyaan dan Aduan
PERTANYAAN DAN ADUAN

Memastikan sebarang pertanyaan dan aduan daripada pelanggan diberi maklum balas awal dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pendaftaran dan Pelesenan
PENDAFTARAN DAN PELESENAN
 1. Menguruskan pendaftaran aktiviti kenaf dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan pendaftaran untuk kelulusan;

 2. Menguruskan permohonan lesen tembakau dan keluaran tembakau dalam tempoh 7 hari bekerja;

 3. Menguruskan permohonan permit pengangkutan tembakau diawet dalam tempoh 3 hari bekerja;

 4. Memastikan kelulusan permohonan Permit Import Tembakau dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima; dan

 5. Menguruskan permohonan bantuan Tabung Kebajikan Industri Kenaf dan Tembakau (TKIKT) dalam tempoh 14 hari bekerja.

Insentif dan Pengembangan
INSENTIF DAN PENGEMBANGAN
 1. Menguruskan penyaluran bantuan insentif tanaman kenaf kepada pengusaha kenaf dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh pelaksanaan tanaman;

 2. Mengadakan program khidmat nasihat dan pengembangan untuk satu kawasan kumpulan sasar sekurang-kurangnya sekali setiap tahun;

 3. Menguruskan permohonan dana Penyelidikan dan Pembangunan kepada pemohon dalam tempoh 60 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap; dan

 4. Mengadakan sesi libat urus bersama industri sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Pemasaran
PEMASARAN
 1. Menguruskan tuntutan bayaran hasil kenaf kepada pengusaha kenaf dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan tuntutan yang lengkap;

 2. Memproses permohonan pembelian kenaf daripada pengilang kenaf atau individu dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan; dan

 3. Menguruskan penghantaran produk yang ditempah melalui Kenafmall dalam tempoh 7 hari bekerja.

Perkhidmatan Mekanisasi Ladang
PERKHIDMATAN MEKANISASI LADANG
 1. Menguruskan tempahan perkhidmatan mekanisasi ladang dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan;

 2. Tindakan pembaikian kerosakan jentera dan mesin dilakukan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan laporan kerosakan; dan

 3. Tuntutan bayaran perkhidmatan mekanisasi ladang dimajukan kepada pelanggan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh akhir perkhidmatan.

Pengurusan Perolehan
PENGURUSAN PEROLEHAN

Memastikan pengurusan perolehan agensi dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling tatacara perolehan yang ditetapkan:-

 1. Perolehan secara pembelian terus diurus dalam tempoh 14 hari;
 2. Perolehan secara sebutharga diurus dalam tempoh 45 hari; dan
 3. Perolehan secara tender diurus dalam tempoh 70 hari.
Pembayaran Bil
PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN

Memastikan pembayaran bil dan tuntutan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan tuntutan yang lengkap beserta dokumen sokongan berkaitan.

Laman Web
LAMAN WEB

Mengemaskini dan memuat naik maklumat terkini ke laman web agensi dalam tempoh 2 hari bekerja.

Penerbitan Helaian Fakta dan Buku Perangkaan
PENERBITAN HELAIAN FAKTA, BUKU PERANGKAAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Menerbitkan dan mengedarkan maklumat rasmi agensi:-

 1. Menerbitkan Helaian Fakta sebelum 15 haribulan setiap bulan;
 2. Menerbitkan Buku Perangkaan pada bulan Mei setiap tahun; dan
 3. Menerbitkan Buku Laporan Tahunan sekali setahun.