Saturday 26 November 2022

Language Options:

alternate textalternate textalternate textalternate text
    FAQ | Contact Us | Feedback | Sitemap

VISI

Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan  
Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. 

 

MISI

  • Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi; 
  • Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan; 
  • Berperanan sebagai perantara antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan 
  • Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB  
 

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi diri dan kecemerlangan kerjaya. 

 

MOTO

"AKRAB Cemerlang, Perkhidmatan Awam Terbilang"