Saturday 26 November 2022

Language Options:

alternate textalternate textalternate textalternate text
    FAQ | Contact Us | Feedback | Sitemap
  • Amanah dan menyimpan rahsia;
  • Menerima dan menghormati orang lain;
  • Memahami batasan dan keupayaan diri;
  • Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemahiran dari pada pelbagai aspek;
  • Melaporkan kepada kaunsleor tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang lain;
  • Merujuk kes / permasalahan yang rumit kepada pegawai psikologi; dan
  • Memahami peraturan dan etika perkhidmatan awam.