Sabtu 26 November 2022

Pilihan Bahasa:

alternate textalternate textalternate textalternate text
Soalan Lazim | Hubungi Kami | Maklumbalas | Peta Laman 

1. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara melaksanakan Pendaftaran Pekebun Kecil dan Penanam Komersial bagi menjalankan fungsi di bawah peruntukkan  Seksyen 4(c) Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2009 iaitu mendaftarkan semua aktiviti yang berhubung dengan penanam kenaf.

2. Standard Operating Procedure (SOP) bagi permohonan pendaftaran aktiviti kenaf di bawah Seksyen 4(c) Akta Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (Akta 692) boleh dirujuk sebagaimana dokumen yang disertakan di bawah:

BIL
PERKARA
 
1.
Standard Operating Procedure (SOP) bagi Permohonan Pendaftaran Aktiviti Kenaf 

3. Borang Pendaftaran Aktiviti Kenaf boleh dimuat turun pada pautan di bawah. Pemohon hendaklah mengemukakan borang yang telah diisi tersebut berserta dokumen sokongan kepada Pejabat LKTN yang terdekat bagi tujuan semakan dan pengesahan.

BIL
PERKARA
 
1.
Borang Pendaftaran Aktiviti Kenaf - Huluan (LKTN/PPK1)
2. Borang Pendaftaran Aktiviti Kenaf - Hiliran (LKTN/PPK2) Muat Turun