Sabtu 26 November 2022

Pilihan Bahasa:

alternate textalternate textalternate textalternate text
Soalan Lazim | Hubungi Kami | Maklumbalas | Peta Laman 
  1. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara melaksanakan Penanam Tembakau bagi menjalankan fungsi di bawah peruntukkan Seksyen 4(d) – (r) Akta Lembaga    Kenaf dan Tembakau Negara 2009 iaitu mendaftarkan semua aktiviti yang berhubung dengan penanam tembakau.
  1. Pendaftaran boleh dibuat dengan mengisi Borang LKTN/BDP dan menyertakan dokumen sokongan yang diperlukan semasa pendaftaran iaitu:-

a. Salinan Kad Pengenalan,

b. Maklumat nama dan no kod pengenalan suami/isteri/pembantu

c. Salinan Geran Tanah/perjanjian sewa atau pajakan

d. Keluasan tanaman

e. Maklumat kawasan tanaman dan keluasan yang lengkap

  1. Pengguna juga boleh memuat turun borang pendaftaran dan mengemukakan borang tersebut berserta dokumen sokongan dan seterusnya mengemukakannya ke:

           Ibu Pejabat lembaga Kenaf dan Tembakau Negara
           16150 Kota Bharu kelantan
           (u.p: Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan)

 

BIL
PERKARA
 
1.
Borang Pendaftaran Penanam Tembakau (LKTN/BDP)