Sabtu 26 November 2022

Pilihan Bahasa:

alternate textalternate textalternate textalternate text
Soalan Lazim | Hubungi Kami | Maklumbalas | Peta Laman 

Pengembangan dan Pemindahan Teknologi Kenaf

Program Pengembangan dan Pemindahan Teknologi Kenaf menitikberatkan penglibatan keseluruhan pekebun kecil kenaf, pemain industri, agensi kerajaan berkaitan dan penduduk setempat untuk sama-sama menggembleng tenaga dan berkongsi pengetahuan dalam merealisasikan pembangunan industri kenaf yang lengkap bermula dari penanaman benih sehingga pemasaran produk.

Aktiviti pengembangan dan pemindahan teknologi yang dilaksanakan adalah seperti berikut:-

a) Pertunjukan Cara dan Kaedah (PCK)

b) Perjumpaan Penanam

c) Lawatan Padang